مهـــــــــــــــرمدیا

مجموعه مهر مدیا یک مجموعه فعال در حوزه وب می باشد و در زمینه فروش گیفت کارت،
کارتهای تلفن بین الملل و همچنین فروش و خدمات اینترنتی گردشگری فعالیت می کند